مسابقات سال ۹۷ کلوپ مکران سراوان

نظیراحمدصالحی   ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۷

باسلام و عرض ادب خدمت تمامی عزیزان
کلوپ فعال و قدرتمند سراوان درمسابقات سال ۹۷
در مسافت کوتاه ۱۱۷ هوایی از ۱۰ شرکت کننده تعداد کبوتران ۱۳۶قطعه
تعداد کبوتران بازگشتی دروقت قانونی۹۴ عدد
مقام اول جناب منصور پیام
مقام دوم نظیراحمد صالحی
مقام سوم سید عارف ساداتی
به داوری جناب فرشید ابراهیم آبادی
بهروز بامدی
ناظرین جناب هراتی ونصیر ناروئی


مسابقه دوم به مسافت ۱۹۰ هوایی
تعداد شرکت کننده ۸ نفر
تعداد کبوتران ۹۳ قطعه
تعداد کبوتران بازگشتی ۴۵ قطعه بروز
مقام اول جناب محمداعظم رئیسی
مقام دوم حاج عارف ساداتی
مقام سوم مهدی رضایی
مقام چهارم نظیراحمد صالحی
داوران جناب محمدرضاخدایاری وهادی شهرکی


و درمسافت ۳۳۷ هوایی از ۶ نفر شرکت کننده
و تعداد ۴۰ قطعه کبوتر فقط یک کبوتر برای جناب نظیراحمد صالحی پازد
به داوریی جناب دهقانمهر از کلوپ اتحاد زاهدان و جناب حمزه نارویئ